Поиск       
Iсторiя життя кожного - iсторiя нашої держави України!

 

Колодуб Лев Миколайович

БІОГРАФІЯ

Левко Колодуб народився у Києві 1 травня 1930р. З дитинства виховувався у музичному середовищі. Мати, Лідія Андріївна - оперна співачка, бабуся, Євфросинія Степанівна - вчителька музики, найближчі родичі причетні до мистецтва, музики. Л.Колодуб закінчив Харківську музичну школу-десятирічку у 1949р. по класу кларнета Г.К.Рикова та Харківську Консерваторію у 1954р. по класу композиції проф. М.Д.Тіца. З цього ж року працював у Києві. З 1966р. викладав у Києвській Консерваторії (тепер - Національній музичній академії України) на кафедрі композиції та інструментування. З 1977р. - доцент, з 1985 -професор. У 1997р. очолив новостворену кафедру музично-інформаційних технологій. Цього ж року обраний членом-кореспондентом, а у 2005 - академіком Академії мистецтв України, Народний артист України, кавалер ордену "За заслуги". Лауреат премій ім.Б.Лятошинського, М.Вериківського, Мар'яна та Іванни Коць та ін. Нагороджений різними медалями, почесними відзнаками Міністерства культури, міста Києва та Харкова, у 2005 - Золотою медаллю Академії мистецтв України.
Л.Колодуб автор опер, балетів, музично-драматичних творів, оркестрової музики (зокрема 10-ти симфоній), концертів, камерних ансамблів, окремих п'єс для всіх духових та струнних інструментів, солоспівів та хорових творів, музики для театру, кіно та радіопостановок. Здійснив дописування, редакцію, оркестрування творів М.Лисенка, М.Вериківського, В.Косенка, А.Рудницького, М.Тіца. Його музика звучить як в Україні, так і широко в світі.

Composer Levko Kolodub

Levko Kolodub was born on May 1 1930 in Kyiv. From childhood was brought up in a musical environment. The mother, Lidia Andreevna the Opera singer, grandmother, Yevfrosinia Stepanovna the teacher of music the nearest relatives are involved in art, To music L..Kolodub has received formation education) in Harkov to special musical high school on a class Clarinet G.Rykov (1949) and in the Kharkov conservatory on a class of a composition prof.M.Tiez (1954). From that of year works in Kiev. With 1966 teaches in the Kiev conservatory (now - to National musical academy of Ukraine) on faculty of a composition and orchestration. With 1977 - senior lecturer, with 1988 - professor. In 1997 has headed again organized faculty music - information technologies. In the same year is elected by the member - correspondent of Academy of arts of Ukraine. The national actor of Ukraine (1993). The B.Liatoshynsky, M.Verykivsky, Marian and Ivanna Kotz Prise laureate.


СОЗДАТЬ САЙТ


ГЛАВНАЯ
404 Not Found

Not Found

The requested URL /clients/openua_net/linkmoneyssi.php was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at lm-code.ru Port 80
Биографический портал © Открытая Украина 2000 - 2007
при использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна
Проект студии © «ЗЕМЛЯ»